Forside

Netværkets historie

Radikalt EU-kritisk netværk havde sit første møde den 8. juni 1997 på Nyborg Vandrehjem. Netværkets formål var og er at skabe debat om EU-spørgsmål inden for Det Radikale Venstre. Vi tager udgangspunkt i radikale grundprincipper om demokrati og internationalt samarbejde. Vi ønsker en ny dansk EU-politik. Vi ønsker mindre union. Vi lægger vægt på et samarbejde mellem selvstændige nationer i et frit Europa.

Vi er et netværk, og vi vil ikke lave en forening eller fraktion i partiet. Vi ønsker at fremme en kritisk og konstruktiv dialog om Det Radikale Venstres EU-politik. Netværkets opgave er blandt andet at påvirke den radikale folketingsgruppe til at føre en EU-politik, som er i overensstemmelse med radikale grundprincipper.

Partiets EU-begejstring og ensidige arbejde for mere EU-integration har en snert af det fanatiske. En stor del af de over 2.000 medlemmer, der har vendt partiet ryggen i perioden 2005 – 2014, har formentlig taget skridtet på grund af uenighed med partiets EU-politik. Det er dog ikke kun medlemmer af Det Radikale Venstre og radikale vælgere, der er utilfredse med den aktuelle EU-politik. Folkeafstemningerne om Maastricht-traktaten (2. juni 1992), Maastricht + Edinburgh (den 18. maj 1993) og om Danmarks tilslutning til euroen (28. september 2000) demonstrerede med al ønskelig tydelighed afstanden mellem det danske folk og Folketinget vedrørende unionspolitikken.

Radikalt EU-kritisk netværk vil vise, at der er reelle alternativer til en europæisk forbundsstat. Vi vil have en oprigtig og ærlig diskussion om, hvilken form for europæisk samarbejde, vi ønsker at deltage i. Hvis det eneste alternativ, der tilbydes det danske folk, er et udemokratisk kommissærstyre i Bruxelles, så siger vi nej tak. Denne sag er for vigtig til kun at overlades til politikere, embedsmænd og reklamekonsulenter.

Radikalt EU-kritisk netværk er en manifestation af den voksende EU-skepsis i det danske folk. Vi vil sikre at respekten for den enkelte borger og retten til demokrati og selvbestemmelse igen kommer i højsædet. Netværkets særlige styrke er, at det samler kritiske EU-tilhængere og EU-modstandere i Det Radikale Venstre. Alle, der er tilsluttet netværket, har en fælles interesse: MINDRE UNION i EU-politikken.

Ønsker du at deltage i en konstruktiv og fordomsfri dialog om EU-politikken, er Radikalt EU-kritisk netværk stedet. Alle medlemmer af Det Radikale Venstre er velkomne til at deltage. Desuden har en vedtægtsændring i marts 2015 gjort det muligt for tidligere medlemmer af Det Radikale Venstre at tilslutte sig netværket.

Kommunikation og information er ikke gratis. Vi har brug for din hjælp, da vi har mange spændende projekter i gang. Hvis du vil støtte arbejdet og deltage i netværket, kan det ske ved, at du udfylder indmeldelsesblanketten. Årskontingentet er på 200 kr.

Inden du melder dig ind, anbefaler vi dig at læse vore vedtægter.