Vedtægter

Aftale for: “Radikalt EU-kritisk netværk”.

Vedtaget på det stiftende møde den 8.6.97 på Nyborg Vandrehjem. Senest revideret på årsmødet den 26. april 2016 i Helsingør.

1. Navn.

Navnet på netværket er “Radikalt EU-kritisk netværk”.

 

2. Formål.

Netværket skal fungere som et forum for radikale EU-kritiske tilhængere og radikale EU-modstandere med det formål at arbejde for en alternativ EU-politik.

Netværket vil arbejde for at:

–          styrke demokratiet,

–          modvirke blokdannelser ved at fremme det internationale samarbejde,

–          bevare beslutningerne så tæt på borgerne som muligt,

–          der bliver mindre union i Europa,

–          afsløre illusioner i EU-debatten.

–          støtte et nordisk samarbejde

 

3. Arbejdsform.

Netværkets formål kan fremmes gennem initiativer af forskellig art, som f.eks:

–          udsendelser af pressemeddelelser,

–          offentlige arrangementer som foredrag og seminarer,

–          møder med radikale medlemmer af Folketinget samt ministre,

–          udarbejdelse af udtalelser i forbindelse med konkrete forhold.

Pressemeddelelser og udtalelser m.m. på vegne af netværket skal være god­kendt af et flertal af ordførerne.

De enkelte medlemmer af netværket er frit stillet mht. at udtale sig på egne vegne.

 

4. Tilslutning til netværket.

Netværket er åbent for medlemmer af Det Radikale Venstre og folk, der sympatiserer med radikale ideer.

 

5. Organisering.

Der nedsættes et udvalg på op til 5 personer, der skal fungere som “ordfører” for netværket.

Ordførerskabet vælger af sin midte en person, der fungerer som koordinator og kasserer, der tegner netværket økonomisk.

Det tilstræbes at sammensætte ordførerskabet således, at det er repræsentativt både mht. den geografiske fordeling, EU-tilhængere, EU-tvivlere og EU-modstandere.

Ordførerskabet tegner netværket politisk udadtil. Alle beslutninger skal tages i enighed.

 

6. Møder.

Ordførerskabet tager initiativ til, at der indkaldes til møder, når der skønnes behov for det, eller når mindst 10 medlemmer ønsker det..

Dagsorden til mødet udsendes senest en uge før det skal finde sted.

Det tilstræbes, at referatet af mødet udsendes til Netværkets medlemmer senest 5 dage efter, mødet har fundet sted.

 

7. Årsmøder.

Årsmødet finder sted inden udgangen af april.

På årsmødet redegør ordførerskabet for arbejdet i det forløbne år, der forelæg­ges regnskab til godkendelse, vælges ordførerskab og fastsættes kontingent.

 

8. Økonomi.

Til dækning af udgifter til porto mm. betaler netværkets medlemmer et beløb, der fastsættes på årsmødet.

Ordførerskabet fører regnskab over indtægter og udgifter.

 

9. Aftaleændring.

Ændringer i aftalen for “Radikalt EU-kritisk netværk” kan ske på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde og afgøres ved simpelt flertal.

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*