Månedsarkiv: december 2015

Stem roligt nej på torsdag – og smil!

JR nyHV4

Af Hedvig Vestergaard og Jørgen Raffnsøe, Helsingør

Vi vil ikke have mere EU trukket ned over hovedet! Vi vil derfor opfordre dig til at stemme nej på torsdag den 3. december. Og når du har sat dit kryds ved nej og går ud af valglokalet så smil – bredt – i forvisning om at du har truffet det rigtige valg.

Hvorfor mener vi at du kan være sikker på det? Det gør vi fordi EU lige nu er en kolos der vakler fra krise til krise: Grækenlandskrisen som blev elendigt håndteret af EU ved at forpligte landet til at betale af på en i forvejen ubetalelig gæld; flygtningekrisen hvor EU ikke har formået at vedtage en retfærdig fordeling af flygtningene, begrænse flygtningestrømmen og bevogte EUs ydre grænser. Romerriget gik under fordi det ikke kunne sikre dets ydre grænser, og det vil EU også.

Og hvad er det så lige at EUs krisehåndtering har at gøre med en afstemning om retsforbeholdet:

Jo, meget af den EU-lovgivning som vi som borgere skal tillade de danske folketingspolitikere at sige ja eller nej til er endog ikke på plads endnu. Så vi ved i realiteten ikke hvad vi giver politikerne mandat til, og om det er nogen fordel for os borgere at give det mandat. Desuden er mekanismen i tilvalgsordningen således at politikerne på forhånd skal binde sig til EU-lovgivningen hvis de vil gøre indflydelse gældende under forhandlingerne om den enkelte retsakt. Hvis Danmark ikke på forhånd kan binde sig, kan det med andre ord ikke påvirke lovgivningen, og hvis vi på forhånd binder os til EU-lovgivningen, kan vi ikke på et senere tidspunkt bakke ud af det hvis det endelige EU-direktiv viser sig uspiseligt for os. Er det særlig demokratisk?

Et væsentligt argument for ja-siden, er at hvis vi stemmer nej ved folkeafstemningen, kan Danmark ikke deltage i Europol-samarbejdet som vil overgå til det overstatslige niveau pr. 1. april 2017. Argumentet er naturligvis det rene vrøvl og et forsøg på at skræmme vælgerne. Danmark kan selvfølgelig forhandle en aftale om Europol på plads på lige fod med Norge og Schweiz. Stater – også EU – har ikke følelser, men interesser. Når EU er færdig med at stille sig fornærmet an ved et dansk nej, vil det nok besinde sig og finde ud af at det er mindst lige så interesseret i et Europol-samarbejde med Danmark som Danmark vil være. Og en aftale vil komme i stand.

Som borger skal du selvfølgelig hverken lade dig tryne eller lokke af spinkle fordele til at stemme ja. At ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning på et tidspunkt, hvor ikke alle fordele og ulemper er fuldt belyst, er ren hasard.

Du kan roligt sætte dit kryds ved nej. Sådan sikrer du dig selv og nationen en tiltrængt tænkepause indtil vi har gjort erfaringer med EUs retspolitik og kan træffe valget på et oplyst grundlag. Du skal nok blive spurgt igen. Det kan vi garantere.

Læserbrev bragt i Helsingør Dagblad 1. december 2015.