Debatmøde 6. juni 2016

Danmarks medlemskab af EU?

Debataften

Mandag den 6. juni, kl. 19:30 – 21:30

Toldkammercaféen, Havnepladsen 1, 3000  Helsingør

Briterne stemmer om Storbritanniens medlemskab af EU den 23. juni. Opinions­målinger viser omtrent dødt løb mellem Ja og Nej til at forblive i EU. Bookmakerne, fx skyBET, giver kun 2/7 af indsatsen igen ved et Ja, men ca. 3 gange indsatsen ved et Nej. Et Ja til at forblive i EU virker derfor endnu sandsynligt. Men alt kan ske.

En afstemning om Danmarks EU-medlemskab ville kunne udløses hvis briterne stemmer sig ud af EU. Vi kom ind sammen. Der er en vis logik i at vi også går sammen.

Det er dog troligt at et britisk Ja bliver lunkent – et langt stykke fra den begej­string der er nødvendig hvis EU skal overleve. EU’s håndtering af Grækenlandskrisen er mildest talt elendig. EU har været ude af stand til at sikre de ydre grænser hvilket strømmen af flygtninge viser. Euroens indførelse har vist sig at være en økonomisk fadæse, og det har været en af hovedårsagerne til den økonomiske afmatning i Europa.

Der er således nok at tage fat på – at diskutere. Det er præcis det du får mulighed for når Helsingør mod EU indkalder til debat mellem

  • Karen Melchior (Radikale Venstre) og
  • Erik Høgh-Sørensen (Folkebevægelsen mod EU)

Karen er jurist og diplomat Hun blev med 10412 stemmer valgt som første suppleant ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 for Radikale Venstre. Hun har arbejdet med EU-systemet gennem sin ansættelse i Udenrigsministeriet. Her har hun kunnet se hvad globaliseringen har betydet. Store virksomheder er i stigende grad blevet immune overfor regulering. Det kræver et modspil ved at nationalstaterne går sammen om at sætte grænser og betingelser. Et moderne, progressivt og demokratisk Europa, hvor vi investerer i fremtiden, ikke i fortiden lykkes bedst når vi samarbejder og forpligter os overfor hinanden på de ting, som vi ikke kan klare alene. Karen mener, at Danmark skal blive i EU, da vi er dybt forbundne med hinanden og EU er det bedste samarbejde for at varetage borgernes og små virksomheders interesser.

Erik Høgh-Sørensen er journalist og har arbejdet for Ritzaus Bureau i Bruxelles. Erik er medlem af Folkebevægelsen mod EU og Dansk Folkeparti. Han har skrevet ”Mod Vinden. Danmarks plads i Europa” (2014), en indsigtsfuld bog om sine oplevelser i Bruxelles. Han tager bogen med til mødet (rabatpris 100 kr). En hovedkonklusion er at ”EU er for en stor del uforbederlig”, så i tilfælde af en evt. britisk udmeldelse af EU bør også danskerne få mulighed for at stemme om Danmarks forbliven i EU.

Kom og vær med til en spændende debat om et EU der nok ikke er helt det samme efter 23. juni, uanset udfaldet af den britiske afstemning. Vil det være muligt at påvirke EU i en retning mod bedre livskvalitet for borgerne, og hvor borgerne i stigende grad kommer til orde?

 

 Karen Melchior EP14 2  Erik Høgh-Sørensen

Karen Melchior

Erik Høgh-Sørensen

 

 

 

Arrangør: Helsingør mod EU
en lokalkomité under Folkebevægelsen mod EU

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*