Månedsarkiv: december 2017

Demokrati er nødvendig i en krisetid!

Bragt i Frederiksborg Amts Avis 28/10 2017 under overskriften “Demokrati er en nødvendighed”

Der tales i Folkebevægelsen mod EU en del om at Danmark betaler mere til EU end omvendt. Det er derfor nærliggende med en DAXIT, siges der – om ikke for andet så af økonomiske grunde.

Økonomien kan dog – efter vores mening – ikke være nogen selvstændig grund til at udtræde af EU. I alle forbund vil nogle medlemmer betale mere ind til fællesskabet end andre medlemmer der har økonomisk fordel af at være med.

Der er to ting der gør EU problematisk: 1) Euroen og 2) centralismen i EU. Euroen har fra begyndelsen været konstrueret forkert – til skade for Sydeuropa og til gavn for Nordeuropa, herunder navnlig Tyskland. Den græske tragedie er et klart eksempel på det. Grækenland kom med i Euroen på falske forudsætninger, og den græske økonomi blev holdt kunstigt oppe af tyske banker. Refinansieringen af den græske gæld var i virkeligheden en redningskrans til de tyske banker og i nogen grad franske banker.

Centralismen i EU – eller Bruxelles diktaturet – kommer blandt andet til udtryk gennem de sparekrav der stilles til alle lande, herunder Danmark. Hospitalerne skal spare, kommunerne skal spare. Ja, der udfoldes betydelig opfindsomhed for at leve op til disse krav. Men borgernes livskvalitet lider skade, og vi når efterhånden – blandet andet i hospitalerne – til et punkt hvor man siger fra. ”Nok er nok!”

Politikerne på Christiansborg er villige medløbere i dette ræs mod bunden.

Hvor længe kan systemet holde til det?

Vi borgere i Danmark – og i andre lande – må kræve indflydelse på beslutningerne. Samfundet er ikke til for eliten, men omvendt.

Hvem ved? Måske kan demokratibølgen også nå EU.

 

Jørgen Manniche

Formand for Helsingør mod EU