Månedsarkiv: juni 2018

Flertal for et nordisk forbund frem for EU!

Resultatet af målingen – når man graver lidt dybere

af Lave K. Broch

 

Der er et klart flertal for et nordisk forbund (44,5 %) i stedet for dansk EU-medlemskab (36,2 %).

Der er flertal for nordisk forbund blandt både mænd og kvinder. Dog er støtten til nordisk forbund større blandt kvinder (Blandt kvinderne er der 45,76 % som støtter Norden mod 32,54 % som støtter EU-medlemskab. Blandt mændene er dette tal 43,29 % mod 39,88 %).

Nordisk forbund støttes af aldersgrupperne fra 36 år og op. Mens 18 år til 22 år støtter EU-medlemskab og 23 år til 35 år stort set er delt i to lige store grupper.

I alle danske regioner er der flertal for nordisk forbund. Størst støtte til nordisk forbund er der dog i Hovedstadsregionen hvor 49,66 % vælger nordisk forbund mod 34,46 % som vælger EU-medlemskab. I Midtjylland står EU-tilhængerne stærkest men også her vinder nordisk forbund med 40,28 % mod 38,43 %.

I alle indkomstgrupper er der større støtte til nordisk forbund end EU-medlemskab. Størst støtte har nordisk forbund blandt dem, der tjener 400.000 til 499.000 kr. (48,31 % mod 38,98 %). Mens EU-tilhængerne har størst støtte blandt dem med laveste indtægter, men uden at få flertal (36,74 % mod 34,69 % ).

Når der ses på uddannelse, så er der flertal for nordisk forbund blandt folk med folkeskoleuddannelse, grundskoleuddannelse, gymnasialuddannelse, erhvervsuddannelse og højere uddannelser. Men EU-medlemskab har flertal blandt folk med anden uddannelse.

Nordisk forbund har flertal blandt vælgere af Socialdemokraterne, DF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Alternativet. Mens der er flertal for EU blandt vælgere af Venstre, Radikale Venstre, de konservative samt SF (som stort set er delt i det 45,24 % støtter et nordisk forbund og 47,62 % støtter EU-medlemskab). Men i alle partier med flertal for EU er der store mindretal, der støtter et nordisk forbund. I Radikale Venstre støttes f.eks. EU-medlemskab af 50 % af vælgerne, mens 43,33 % støtter et nordisk forbund.