Blogarkiv

Flertal for et nordisk forbund frem for EU!

Resultatet af målingen – når man graver lidt dybere

af Lave K. Broch

 

Der er et klart flertal for et nordisk forbund (44,5 %) i stedet for dansk EU-medlemskab (36,2 %).

Der er flertal for nordisk forbund blandt både mænd og kvinder. Dog er støtten til nordisk forbund større blandt kvinder (Blandt kvinderne er der 45,76 % som støtter Norden mod 32,54 % som støtter EU-medlemskab. Blandt mændene er dette tal 43,29 % mod 39,88 %).

Nordisk forbund støttes af aldersgrupperne fra 36 år og op. Mens 18 år til 22 år støtter EU-medlemskab og 23 år til 35 år stort set er delt i to lige store grupper.

I alle danske regioner er der flertal for nordisk forbund. Størst støtte til nordisk forbund er der dog i Hovedstadsregionen hvor 49,66 % vælger nordisk forbund mod 34,46 % som vælger EU-medlemskab. I Midtjylland står EU-tilhængerne stærkest men også her vinder nordisk forbund med 40,28 % mod 38,43 %.

I alle indkomstgrupper er der større støtte til nordisk forbund end EU-medlemskab. Størst støtte har nordisk forbund blandt dem, der tjener 400.000 til 499.000 kr. (48,31 % mod 38,98 %). Mens EU-tilhængerne har størst støtte blandt dem med laveste indtægter, men uden at få flertal (36,74 % mod 34,69 % ).

Når der ses på uddannelse, så er der flertal for nordisk forbund blandt folk med folkeskoleuddannelse, grundskoleuddannelse, gymnasialuddannelse, erhvervsuddannelse og højere uddannelser. Men EU-medlemskab har flertal blandt folk med anden uddannelse.

Nordisk forbund har flertal blandt vælgere af Socialdemokraterne, DF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Alternativet. Mens der er flertal for EU blandt vælgere af Venstre, Radikale Venstre, de konservative samt SF (som stort set er delt i det 45,24 % støtter et nordisk forbund og 47,62 % støtter EU-medlemskab). Men i alle partier med flertal for EU er der store mindretal, der støtter et nordisk forbund. I Radikale Venstre støttes f.eks. EU-medlemskab af 50 % af vælgerne, mens 43,33 % støtter et nordisk forbund.

 

 


Hvad nu EU?

Den 18. maj er det 25 år siden den danske befolkning stemte om Maastricht-traktaten – for anden gang. Mødet gør status over hvor langt vi er nået. Er datidens skeptikere blevet “møre”? Der er lagt et spændende program med indlæg af:

  • Jens-Peter Bonde
  • Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU
  • Jens-Kristian Lütken, Europabevægelsen

Kom og vær med! Se nærmere om program og tilmelding her .

 


Debatmøde 6. juni 2016

Danmarks medlemskab af EU?

Debataften

Mandag den 6. juni, kl. 19:30 – 21:30

Toldkammercaféen, Havnepladsen 1, 3000  Helsingør

Briterne stemmer om Storbritanniens medlemskab af EU den 23. juni. Opinions­målinger viser omtrent dødt løb mellem Ja og Nej til at forblive i EU. Bookmakerne, fx skyBET, giver kun 2/7 af indsatsen igen ved et Ja, men ca. 3 gange indsatsen ved et Nej. Et Ja til at forblive i EU virker derfor endnu sandsynligt. Men alt kan ske.

En afstemning om Danmarks EU-medlemskab ville kunne udløses hvis briterne stemmer sig ud af EU. Vi kom ind sammen. Der er en vis logik i at vi også går sammen.

Det er dog troligt at et britisk Ja bliver lunkent – et langt stykke fra den begej­string der er nødvendig hvis EU skal overleve. EU’s håndtering af Grækenlandskrisen er mildest talt elendig. EU har været ude af stand til at sikre de ydre grænser hvilket strømmen af flygtninge viser. Euroens indførelse har vist sig at være en økonomisk fadæse, og det har været en af hovedårsagerne til den økonomiske afmatning i Europa.

Der er således nok at tage fat på – at diskutere. Det er præcis det du får mulighed for når Helsingør mod EU indkalder til debat mellem

  • Karen Melchior (Radikale Venstre) og
  • Erik Høgh-Sørensen (Folkebevægelsen mod EU)

Karen er jurist og diplomat Hun blev med 10412 stemmer valgt som første suppleant ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 for Radikale Venstre. Hun har arbejdet med EU-systemet gennem sin ansættelse i Udenrigsministeriet. Her har hun kunnet se hvad globaliseringen har betydet. Store virksomheder er i stigende grad blevet immune overfor regulering. Det kræver et modspil ved at nationalstaterne går sammen om at sætte grænser og betingelser. Et moderne, progressivt og demokratisk Europa, hvor vi investerer i fremtiden, ikke i fortiden lykkes bedst når vi samarbejder og forpligter os overfor hinanden på de ting, som vi ikke kan klare alene. Karen mener, at Danmark skal blive i EU, da vi er dybt forbundne med hinanden og EU er det bedste samarbejde for at varetage borgernes og små virksomheders interesser.

Erik Høgh-Sørensen er journalist og har arbejdet for Ritzaus Bureau i Bruxelles. Erik er medlem af Folkebevægelsen mod EU og Dansk Folkeparti. Han har skrevet ”Mod Vinden. Danmarks plads i Europa” (2014), en indsigtsfuld bog om sine oplevelser i Bruxelles. Han tager bogen med til mødet (rabatpris 100 kr). En hovedkonklusion er at ”EU er for en stor del uforbederlig”, så i tilfælde af en evt. britisk udmeldelse af EU bør også danskerne få mulighed for at stemme om Danmarks forbliven i EU.

Kom og vær med til en spændende debat om et EU der nok ikke er helt det samme efter 23. juni, uanset udfaldet af den britiske afstemning. Vil det være muligt at påvirke EU i en retning mod bedre livskvalitet for borgerne, og hvor borgerne i stigende grad kommer til orde?

 

 Karen Melchior EP14 2  Erik Høgh-Sørensen

Karen Melchior

Erik Høgh-Sørensen

 

 

 

Arrangør: Helsingør mod EU
en lokalkomité under Folkebevægelsen mod EU